30 octombrie 2011

Cristalizarea apei


Secretele din apa


La sfârşitul mileniului trecut şi la începutul acestuia, se pun în evidenţã în viaţa materialã, din ce în ce mai des, fenomene ce aratã cã dincolo de moarte se aflã o existenţã dintr-o altã dimensiune, superioarã celei materiale. Comunicãrile unor extrasenzoriali cu lumea de dincolo aratã cã a sosit timpul unei creşteri spirituale semnificative a omenirii, pentru schimbarea radicalã a moralitãţii pãmîntenilor, cãci altfel civilizaţia umanã ar putea ajunge rapid la autodistrugere.

Sunt foarte rare momentele prin care putem sã demonstrãm ştiinţific minunile divinitãţii. Japonezul Masaru Emoto, cu ajutorul descoperirii epocale a mesajelor ascunse în apã, a pus pregnant în evidenţã faptul cã ceea ce nu se vede coordoneazã ceea ce se vede, arãtînd cã în materie se vãd în general numai efectele. Cauzele vieţii sînt ascunse în spirit, care transmite informaţiile pe fond energetic în existenţa materialã. Apa, spune profesorul Masaru, preia infoenergiile din jurul sãu şi  îşi schimbã structura, devenind beneficã sau nocivã.

Practic, el a luat un recipient cu apã, pe care a scris un cuvînt ce reprezenta un sentiment frumos, dupã care a cristalizat-o la o temperaturã sub 0 grade şi i-a observat structura la microscop. Apoi, a scris pe recipient un cuvînt ce reprezenta un sentiment urât. Aceastã apã vazutã la microscop nu mai avea cristale frumoase, armonioase. A continuat apoi experimentele, punând apa în câmpul de influenţã a unor surse de vibraţii diferite. 


A scris pe cîte o etichetã “te iubesc” în mai multe limbi şi le-a lipit pe rînd pe recipiente cu apã. Aceasta cristaliza foarte frumos, dar dife­rit pentru fiecare limbã. Recunoştinţa, mulţumirea, înţelepciunea, frumuseţea, spiritul înalt, universul etc. cristalizeazã apa în forme superbe.
Cuvinte ce reprezintã satana, crima, prostia, injuriile, rãzbunarea, ignoranţa etc. fac apa sã nu prezinte forme omogene de cristalizare.


Altãdatã a pus un recipient cu apã în faţa unui televizor. Cristalizarea apei s-a fãcut ca în cazul sentimentelor urîte. Dupã aceea, a pus un alt recipient cu apã în faţa televizorului în momentul în care se prezenta o emisiune de spiritualitate. De data aceasta, cristalele au avut forme echilibrate, ceea ce dovedeşte cã vibraţiile spirituale au avut puterea sã le anuleze pe cele nocive emanate de televizor.

Apa introdusã în cuptorul cu microunde sau ţinutã lîngã telefoanele mobile şi apoi cristalizatã se comportã ca atunci cînd este amprentatã cu sentimente malefice. Experimentele au mers mai departe, punîndu-se apã în faţa unor boxe la care se auzeau compoziţii muzicale. Surprinzãtor, cristalele apei copiazã ideile din bucãţile muzicale. Apa, expusã în preajma picturilor sau fotografiilor, preia infoenergia sursei şi o transformã în cristale în care se pot desluşi forme ce reprezintã ideile din acele imagini. Apa unui lac a fost testatã înainte şi dupã o rugãciune colectivã. Cristalele sînt transformate vizibil în configuraţii echilibrate.

Puterea gandului


Iatã cã importanţa gîndului, vorbei şi a faptei iese clar în evidenţã şi de aceastã datã, influenţând în bine sau în rãu tot ceea ce este legat de vibraţia lor. Astfel se poate verifica şi conceptul religios prin care gîndul, vorba şi fapta pot sta la baza celor mai mari pãcate.

Cum se poate realiza transmiterea informaţiilor de la gînd cãtre lumea materialã pentru a putea fi evidenţiate? Fiecare gînd este reprezentat printr-o anumitã frecvenţã care-l defineşte. Vorba transformã frecvenţele gîndului în alte frecvenţe echivalente din domeniul auditivului, informaţiile rãmînînd neschimbate. Prin scriere se transferã informaţiile şi energiile care reprezintã gîndurile respective, scrierea devenind în continuare un generator de frecvenţe cu aceeaşi semnificaţie. Limba vorbitã, în acest caz, nu are nici o importanţã. Aceste vibraţii benefice sau malefice se transmit în materie, producînd astfel schimbarea structurii. Deci gîndul şi cuvîntul au influenţã asupra trupului fiecãruia, precum şi asupra celor din jur. O foarte mare importanţã o are intensitatea gîndului sau a cuvîntului. Dacã o persoanã spune alteia cã o va ucide, fãrã sã o facã, chiar şi aşa aceastã afirmaţie produce în persoana ameninţatã schimbãri funcţionale şi chiar structurale.

Cristalele


Omul este apã. Înainte sã se nascã, el este compus 99% din apã, la naştere corpul are 90% apã, iar la maturitate ajunge la 70% apã. La bãtrîneţe, procentul apei scade la 50%, iar în momentul morţii el scade sub aceastã proporţie. Cea mai mare parte din viaţã, omul are 70% apã în corp. Pãmîntul are şi el 70% apã şi 30% uscat, la fel ca şi corpul uman.

Dacã noi sîntem în asemenea proporţie apã şi apa poate fi uşor amprentatã benefic sau malefic, înseamnã cã aici se poate afla secretul sãnãtãţii umane. Apa amprentatã benefic are o structurã crista­linã echilibratã, ce oferã corpului o circulaţie sangvinã corectã şi un metabolism sãnãtos. Importanţa cea mai mare în menţinerea acestui echilibru o are fondul emoţional. Dacã apa din organism este curatã se asigurã circulaţia energiilor benefice şi invers. Un spirit evoluat reprezintã pentru corpul în care se aflã şi un ecran de protecţie împotriva vibraţiilor agresive din jurul sãu, pãstrînd astfel integritatea funcţiilor şi a structurilor corpului. Apa copiazã şi memoreazã informaţii, astfel cã ea se menţine curatã într-un corp cu gînduri benefice.

Mesajele ascunse din apã sînt o fereastrã deschisã cãtre Adevãrurile Universului, mesaje care luând formã pot deveni vi­zibile.

Apa cu clor de la robinet distruge complet structura apei naturale. Cele mai frumoase cristale se formeazã în apã la impactul cu iubirea şi recunoştinţa. Deformarea sufletului, aplecarea lui cãtre rãu au efect pînã la nivelul Cosmosului, la fel ca picãtura care cade în lac şi produce unde ce se propagã pe toatã suprafaţa lacului. Dacã foarte multe minţi emit în acelaşi timp gînduri negative, undele pro­pagate sînt din ce în ce mai intense, producîndu-se perturbãri mari în primul rînd asupra planetei pe care trãim.

Terapiile bazate pe muzicã, imagine, culoare, arome etc. au efect asupra apei din corp, care îşi organizeazã cristalele echilibrat. Dacã se privesc fo­to­gra­fiile unor cristale formate într-o apã e­chilibratã, apa din corp intrã în rezonan­ţã cu acestea şi se organizeazã sub aceeaşi formã, ordonînd astfel funcţiile corpului.

Fiecare om reprezintã o picãturã de apã ce are gîndire proprie beneficã sau ma­leficã cu cristale echilibrate sau dizarmo­nice. În total, societatea formeazã un ocean cu suma gândurilor tuturor oamenilor, a­vînd ca rezultat un echilibru sau un deze­chilibru universal, în funcţie de încãrcã­tu­ra totalã beneficã sau maleficã a momentului.

Vibraţii şi informaţii


În om existã între 108 şi 111 elemente, spun estimãrile ştiinţifice. În budism se apreciazã cã omul se naşte cu 108 dorinţe lumeşti care-l chinuie de-a lungul vieţii. Vibraţiile negative pe care le emite omul corespund vibraţiilor emise de diferite elemente. De exemplu, vibraţiile produse de iritare sînt echivalente cu cele ale mercurului, cele de furie corespund plumbului, tristeţea şi supãrarea corespund aluminiului, nesiguranţa corespunde cadmiului, disperarea şi deznãdejdea corespund fierului, stresul şi încordarea corespund zincului... Folosirea vaselor de bucãtãrie confecţionate din aluminiu ar putea contribui la declanşarea bolii Alzheimer. Aluminiul are frecvenţa tristeţii. Tristeţea şi gîndurile negre ale bãtrîneţii atrag aluminiul, declanşînd astfel boala.

Un fizician a fãcut un experiment prin care se pune în evidenţã afectarea apei de cãtre poziţia astrelor. Astfel, a fãcut verificarea vitezei de absorbţie a apei cu mi­nerale de cãtre o hîrtie, în funcţie de aşezarea astrelor cereşti în acel moment. De exemplu, cînd Saturn dominã Pãmîntul, plumbul reacţioneazã, lãsîndu-se absorbit de hîrtie, faţã de argint, cupru, fier, care reacţioneazã puţin sau deloc. Cu aceastã ocazie s-a observat cã existã o strînsã legãturã între Saturn şi plumb, iar Saturn este legat de starea de furie. Metalele, aşa cum am arãtat mai sus, intrã în rezonanþã cu stãrile şi emoţiile omului. La efectuarea unui calcul simplu vom observa cã 9 planete multiplicate cu 12 luni dau cele 108 elemente.

De la o altã descoperire ştiinţificã, se poate lua metoda şi folosi în scop terapeutic. Este vorba de ştergerea unui sunet prin sunet. Se produce un sunet ce are rolul de a şterge zgomotul nedorit produs de alt sunet, declanşîndu-se astfel liniştea. Acel sunet produs este opusul zgomotului care poate fi fãcut sã disparã prin intensificarea lungimii de undã a sunetului emis prin difuzoare. La fel se poate proceda cu sentimentele umane. Se poate elimina un sentiment de urã prin recunoştinţã sau de furie prin bunãtate, de teamã prin curaj, de anxietate prin pace lãuntricã, de stres prin prezenţã de spirit.

Dacã apar îmbolnãviri din cauza sentimentului de urã se poate cãuta vindecarea în recunoştinţã. Dacã singuri este greu sã pãşim pe aceastã cale, rezolvarea o putem gãsi cu ajutorul unui terapeut. Apa de la Lourdes, din Franţa, are puteri tãmãduitoare, pentru cã are amprentate în ea puternice sentimente de gratitudine. Cei afectaţi de vibraţiile de urã se vindecã miraculos, gãsind în acea apã vibraţia ce anihileazã acest sentiment.

În homeopatie, procesul este identic. Se dilueazã în apã substanţe, care în stare nor­malã se comportã ca o otravã, pînã ce de­vin nedetectabile şi astfel  substanţa toxicã devine leac. Substanţa în sine dispare şi rãmîne doar informaţia stocatã în vibraţie.
Imunitatea este creatã de iubire şi recunoştinţã la un loc. Iubirea reprezintã energia activã, identicã cu cea cineticã, iar recunoştinţa reprezintã energia pasivã, cea potenţialã, amîndouã realizînd echilibrul la fel ca Soarele şi Luna, bãrbatul şi femeia etc. Acelaşi lucru se întâmplã şi cu apa opritã de un baraj, care are o energie foarte mare şi exercitã presiune asupra barajului. Acesta trebuie sã anuleze forţa apei exercitatã asupra lui pentru a echilibra întregul sistem.

Revenind la informaţiile stocate în apã, în ziua invaziei Irakului, cu puţin înainte de producerea acesteia, apa de la robinet din Japonia avea vibraţii intense produse de mercur, aluminiu, plumb etc., dãunãtoare corpului uman. Greutatea bombelor lansate atunci în prima zi a fost egalã cu cea a tuturor bombelor lansate în rãzboiul din Vietnam. Vibraţiile se întind dincolo de limitele spaţiului şi timpului unde sînt produse. Şi cutremurele se pot pune în evidenţã de la mare distanţã, cu puţin timp înainte de producerea lor, în structura cristalelor din apã.

Tot în ideea amprentãrii unui sistem cu informaţie, profesorul Sheldrake arãta cã, dacã un lucru se întîmplã de douã ori, el se va mai întîmpla. Un fapt ce se repetã creeazã un câmp morfic, iar rezonanţa cu acest câmp mãreşte probabilitatea repetãrii incidentului, dând o rezonanţã morficã. Un exemplu ce susţine aceastã descoperire este urmãtorul: glicerina nu se putea cristaliza pînã la începutul secolului al XIX-lea. În acea perioadã a fost transportatã glicerinã într-un recipient, de la Viena la Londra. Dintr-o datã, aceasta a început sã cristalizeze. Dupã aceea, fenomenul s-a repetat, devenind cu timpul normal. Un câmp morfic are un impact instantaneu în plan global. Oare numai apa simte ce se întâmplã în jur? Nu trebuie sã ţinem cont de barierele stabilite ştiin­ţific care ne limiteazã gîndirea, dupã limita finitului ştiinţific existã încã posibilul.

Sursa-Jurnalul National- Romulus Popescu, parapsiholog

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Daca doresti sa-mi spui parerea ta despre acest articol sau sa mai adaugi ceva, te rog sa scrii mai jos.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare